laboratorium

o nas

doradztwo

współpraca

galeria

kontakt

REKOMENDACJE

GDZIE KUPIĆ ?

DLA KOGO ?

PRODUKTY

ARTYKUŁY EKSPERTÓW

Laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości Miody Polskie zajmuje się analizami żywności. W swojej pracy wykonuje wszystkie analizy związane z analizą składu i jakości miodów pszczelich jak również innych produktów pszczelarskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 03.10.2003 z późniejszymi zmianami oraz Polską Normą - PN-88/A-77626 Miód pszczeli.

Wyposażenie laboratorium obejmuje wysokiej jakości sprzęt laboratoryjny pozwalający na wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem technik:

 • spektrofotometrycznych,
 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) sprzężonej z detekcją indeksu refrakcji (HPLC-RID) oraz tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS/MS),
 • konduktometrycznych,
 • potencjometrycznych,
 • refraktometrycznych,
 • analiz miareczkowych.

W laboratorium wykonywane są analizy ilościowe, jakościowe oraz analizy sensoryczne prowadzone poprzez wykwalifikowany personel. Wyniki badań często prezentowane są w opracowaniach naukowych oraz na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt umożliwiający ekstrakcję i koncentrację analizowanych związków. Pozwala to na wykonywanie analiz poszczególnych składników żywności występujących w śladowych ilościach z wykorzystaniem ekstrakcji do fazy stałej (SPE).

Laboratorium Miodów Polskich wykonuje wysokiej jakości badania, do których zaliczają się:

 • analiza zawartości antybiotyków i ich metabolitów,
 • analiza profili węglowodanowych,
 • analiza aktywności przeciwutleniającej w testach in vitro,
 • analiza zawartości polifenoli ogółem,
 • analiza zawartości akrylamidu,
 • analiza zawartości mykotoksyn.

Miody Polskie Sp. z o.o.

Mokra 281b

42-120 Miedźno